Defensor del poble europeu

Defensor del poble europeu

Els ciutadans tenim a l'abast diferents persones a les quals podem adreçar-nos en cas que considerem que hi ha mala administració. Alguns municipis tenen la figura del Defensor del Ciutadà; a Catalunya hi ha el Síndic de Greuges i a Espanya el Defensor del Pueblo. Com no podia ser d'altra manera, la Unió Europea també té un òrgan similar al qual podem adreçar-nos tots els ciutadans europeus: el Defensor del poble europeu.