Agenda EuropeDirect

Resultat d'imatges de Josep Brugulat

La unió Europea, per tal d'aconseguir el benestar general dels seus habitants, necessita de la participació de tots nosaltres, els ciutadans europeus.

Qui governa a Europa? què significa la Unió Europea per els ciutadans en la seva vida diària?Cap a on avança el nostre continent en un mòn tan globalitzat?

Els alumnes trobaran respostes a aquestes i altres preguntes en aquesta activitat a l'aula. Es tracta d'incentivar els joves a fer una reflexió sobre la Unió Europea i a reforçar el seu interès pel procés de construcció europea i les polítiques i institucions de la UE.

A més, les activitats es fan en la línia dels valors que orienten la nostra tasca- diàleg, debat, participació, cooperació i treball en equip- un projecte per viure i conviure amb els valors propis d'una societat democràtica.


Facebook i Twitter