Agenda EuropeDirect

La unió Europea, per tal d'aconseguir el benestar general dels seus habitants, necessita de la participació de tots nosaltres, els ciutadans europeus.

Qui governa a Europa? què significa la Unió Europea per els ciutadans en la seva vida diària?Cap a on avança el nostre continent en un mòn tan globalitzat?

Els alumnes trobaran respostes a aquestes i altres preguntes en aquesta activitat a l'aula. Es tracta d'incentivar els joves a fer una reflexió sobre la Unió Europea i a reforçar el seu interès pel procés de construcció europea i les polítiques i institucions de la UE.

A més, les activitats es fan en la línia dels valors que orienten la nostra tasca- diàleg, debat, participació, cooperació i treball en equip- un projecte per viure i conviure amb els valors propis d'una societat democràtica.


Facebook i Twitter